Fire trin til udvikling af rekonfigurerbar produktion

I denne video vil Lektor Ann-Louise Andersen fra Aalborg Universitet introducerer de fire trin som REKON metoden er består af.

Beskrivelse: I dag designes mange produktionssystemer med afsæt i et enkelt eller få produktvarianter og aspekter som f.eks. rekonfigurerbarheden af systemet bliver ofte overset eller overvejes først sent i udviklingsprocessen. Resultatet kan være et produktionssystem med begrænset funktionel levetid, som i sidste ende kan betyde øgede udgifter, når produktionen skal øges for at møde efterspørgslen eller nye produktvarianter indføres. Selvom mange virksomheder kan se fordelene ved rekonfigurerbare produktionssystemer, er det de færreste der har indsigt i hvordan sådanne systemer designes, evalueres og implementeres. Denne video vil introducere dig til REKON-metoden og dens fire trin som netop kan hjælpe med at afklare hvor og hvordan jeres produktion kan blive mere rekonfigurerbar for at imødekomme fremtidens behov.

rELATED tOOLS

No items found.

rELATED cASES

No items found.
Loading