Loading

Fremtidens Modulære Fabrik

En dag i modulariseringens navn med fokus på produkt, produktion, værdikæde og data.

Tilmeld dig her!

Fleksibel.

Transformerbar.

OMstillingsparat.

Hvad er rekon?

Beskæftiger man sig med produktion har man sandsynligvis stået overfor at skulle stræbe efter høj produktionsvolumen og samtidigt imødekomme høj kundetilpasning – to umiddelbart modstridende krav.

For at imødekomme dette må produktions-virksomheder balancere flere aspekter:

  • Ønsket om tilstrækkelig skala i produktion
  • Krav om passende omfang af varianter i produktion
  • Fokus på værdiskabende processer og arbejdsgange
  • Effektiv og fleksibel planlægning
For at sikre vi kan imødekomme kundernes behov, har vi brug for omstillingsparathed i vores produktioner. Ved at have et modulært overblik over sammenspillet mellem produktionsudstyr og produkter, kan vi hurtigt omstille os til kundernes reele behov.
  • Christoffer Daniel Karlsen, Senior Mechanical Engineer

Rekonfigurerbarhed

Løsningen skal findes på systemniveau, hvor viden om forskelle og ligheder på tværs af produkter og deres indvirken på produktionen er essentiel for at kunne designe en omstillingsparat produktion.  

Fire grundprincipper udgør kernen i et omstillingsparat produktionssystem:  

OmstillingsparathedEvnen til med minimal omkostning at kunne skifte mellem kendte produktvarianter på en enkelt maskine
eller arbejdsstation.  

FleksibilitetHurtig og effektiv omstilling af en maskine eller produktionssystem til at producere forskellige produktvarianter indenfor samme produktfamilie.  

RekonfigurerbarhedEvnen til relativt tidseffektivt at ændre en maskine eller et helt produktionssystem til at producere produktvarianter fra én produktfamilie til at producere produktvarianter med nogen lighed fra en anden produktfamilie.  

TransformérbarhedEvnen til for en hel fabrik at skifte til at producere produkter fra en hel anden produktfamilie ved at ændre fysisk såvel som organisatorisk struktur i fabrikken.

Eksempler på omstillingsparate og rekonfigurerbare produktionssystemer:

Rekon metoden

I REKON-projektet har et hold af forskere fra danske og svenske universiteter udviklet en metode til at assistere industrien i at blive mere omstillingsparate. Metoden er resultatet af flere forskningsprojekter med såvel SMV’er såvel som nogle af Danmark og NordEuropa’s største produktionsvirksomheder. De fire grundlæggende trin i metoden er:

  • Klassificering af potentialer og mål
  • Udvikling af koncepter for rekonfigurerbar produktion
  • Design af systemer
  • Forankring og realisering
Kontakt os