Rekon Booklet

Denne bog er for dig der arbejder med udvikling af produktionssystemer ogsom ønskeren konkret guide til, hvordan disse kan designes til at imødekommefremtidens usikre markedskrav- uanset om det er udsving i volumen af efterspørgsel, uforudsigelighed iproduktvarianter,eller helt nye produktfamilier. Bogen giver dig:

• En introduktion til grundprincipperne bag rekonfigurerbare,modulære og platformsbaserede produktionssystemer.

• En videnskabeligt funderet metode til udvikling af rekonfigurerbare produktionssystemer.

• Konkrete værktøjer til at analysere eksisterende kapabiliteter, udvikle nye koncepter, samt evaluere disse.

• Cases fra danske og svenske produktionsvirksomheder i alle størrelser og industrier.

Loading