Rekonfigurerbare og modulære samleprocesser øger kapacitet i produktionen

Resumé

Nye produkter introduceres hurtigere og hurtigere mens livscyklussen per produkt bliver kortere. Dette stiller krav til fremtidens produktionssystemer som må være mere tilpasningsdygtige og håndtere flere produktvarianter med samme udstyr. Volvo GTO’s vision er at opnå en mere rekonfigurerbar produktion som nemt kan tilpasses til nye produktvarianter og forskellige produktionsvolumner. REKON pilotforløbet ved Volvo GTO hjalp med at definere og konkretisere et produktionskoncept som første skridt mod at implementere metoder og teknikker til rekonfigurerbare samleprocesser i produktionen.

”Vi har et stort behov for at være hurtige til at tilpasse os til nye teknologier i forhold til el-lastbiler. Før lavede vi ændringer på platformene, nu er det helt nye platforme, vi skal producere – på den halve tid”
  • Tobias Högsfeldt, Volvo GTO

Virksomheden

Blot et par timers kørsel vest for Stockholm i Sverige ligger Köping, hvor Volvo Group Trucks Operations samler drivlinjesystemer til lastbiler. Omstillingen fra forbrændingsmotorer til el-lastbiler giver udfordringer i produktionen.  

”Vi har et stort behov for at være hurtige til at tilpasse os til nye teknologier i forhold til el-lastbiler. Før lavede vi ændringer på platformene, nu er det helt nye platforme, vi skal producere – på den halve tid” Siger Tobias Högsfeldt, Titel ved Volvo GTO.

Volvo GTO ønskede at udvikle og implementere retningslinjer til hjælp i design af rekonfigurerbare samleprocesser. En af de primære udfordringer var at få eksisterende videnskabelige tilgange til at passe i den specifikke virksomhedskontekst samt hvilke tilgange og teknologier der vil give den påkrævede tilpasningsevne overfor nye produkter eller ændrede produktvarianter. Inspiration fra eksisterende forskning i rekonfigurerbare produktionssystemer tillod forskerne og Volvo GTO at udvikle en eksklusiv og virksomhedsspecifik metode.

Resultater

Pilotforløbet fokuserede på tre trin:

  1. Forståelse af den eksisterende situation: hvor historiske såvel som forventede fremtidige behov for ændringer blev analyseret. Denne analyse var blandt andet med til at give et overblik over rekonfigurerbarheden i det eksisterende produktionssystem samt indikere hvor i samleprocessen der var behov for at være fleksibel eller rekonfigurerbar og hvor man kunne nøjes med dedikerede løsninger.  
  1. Analyse af fremtidig produkt portefølje: for at matche behov fra nye produkter til fremtidige produktionskrav. Dette gav anledning til at bestemme essentielle KPI’er relateret til rekonfigurerbarheden af produktionsystemet.  
  1. Design af rekonfigurerbar samleproces: en analyse af balanceringen af produktionslinjen samt identificering af løsninger og relevante teknologier hjalp til at definere designet af produktionsysstemet.

”Det betyder, at vi kan øge volumen og kapaciteten ved at tilføje flere moduler, og det betyder mindre investeringer ad gangen. Efterspørgslen vil stige over tid, men vi vil gerne undgå at tage alle de store investeringer med det samme.” – Tobias Högsfeldt, TITEL, Volvo GTO.

Anvendte REKON Værktøjer

(REKON METHOD FIGUR)

Primære Udfordringer

  • Implementering af et rekonfigurerbart produktionssystem medfører at man må ændre hvordan man tænker design af produktionsaktiviteter – og strækker sig udover blot at designe modulære tekniske løsninger.  
  • Den primære udfordring er at få resten af organisationen med ombord på dette nye mindset – at få en forståelse for hvordan det påvirker investeringer, de kompetencer der er påkrævet af medarbejderne, at man måske skal ændre hvordan man samarbejder med leverandører, osv.  

Anbefalinger til andre Virksomheder

  • Fokusér på at opbygge en forståelse af hvorfor virksomheden bør implementere et rekonfigurerbart produktionssystem og hvorvidt det er ændringer i produktet eller produktionsvolumen, som driver behovet.  
  • Et tæt samarbejde med produktudviklere er essentielt for at få indsigt i, og forståelse for, hvilke produktkarakteristika der har en sandsynlighed for at ændres i fremtiden – dette giver grundlaget for at udvikle et produktionssystem som er mere robust overfor fremtidige krav.  

Vil du gerne høre mere? Så kontakt os her!