Rekonfigurerbart produktionsudstyr øger omstillingsparatheden af det globale produktionsnetværk

Resumé

Vestas ønsker at anvende rekonfigurbart produktionsudstyr til at nedbringe omstillingstiden og investeringsomkostninger for at kunne øge omstillingsparatheden af det globale produktionsnetværk. REKON pilotprojektet ved Vestas understøttede med værktøjer og analyser til at klassificere kandidater og designe koncepter samt økonomisk og teknisk evaluering af designet

”I Vestas ser vi udviklingen af rekonfigurbart produktionsudstyr som essentiel for at kunne nedbringe omstillingstiden og investeringsomkostningerne så vi kan øge omstillingsparatheden af vores globale produktionsnetværk. Derfor igangsatte vi et udviklingsprojekt som er blevet understøttet af nyttige værktøjer og analyser fra REKON projektet i samarbejde med Aalborg Universitet.”
  • Mads Bejlegaard, Senior Specialist, CLM strategy development

Virksomheden

Vestas indgår i hård konkurrence på omkostninger per megawatt som skaber et kapløbom hurtigere introduktion af endnu større vindmøller. Markedet er globalt, både på land og vand, som kræver skræddersyedevindmøller til et differentieret vind- og miljømæssige forhold deryderligere øger varieteten i produktporteføljen. Derudover øges presset for lokaliseret produktion som følge af krav fra kundernesamt stigende omkostninger og restriktioner for transporten. Imødekommelsen af aftrækket og dets krav kræver kontinuerlig tilpasning af produktionsmikset på tværs af interne og eksternefabrikker i det globale produktionsnetværk, som medbringer en stigende omstillingsrate af kapitalintensivt produktionsudstyr der kræver hyppige geninvesteringer med den nuværende udviklingstilgang.

Resultater

1. Afklaring

Kortlægning af historiske og fremtidige ændringer af dimensionelle specifikationer af komponentvarianter og dertilhørende håndteringsevne hos moderfabrikkerne. Resulterede i klassificering af genbrugsmuligheder og geninvesteringsomkostninger i udstyrspakken samt kandidater med potentiale for rekonfigurbarhed.


2. Design

Nedbrydning af produktionsudstyrets konstruktion og modularisering af dets arkitektur i henhold til funktionalitetskrav og værdikædebegrænsninger.
Resulterede i et konceptuel design af rekonfigurbart produktionsudstyr.


3. Evaluering

Løbende skræddersyet økonomisk evaluering af designet med fokus på at beregne kapitale og operationelle omkostninger for det globale produktionsnetværk. Dette resulterede i udvælgelsen af designet til en ny komponentfamilie.

Afsluttende skræddersyet teknisk evaluering af designet med fokus på validering af systemarkitekturen og optimering af rekonfigurationsprocessen samt demonstration beslutningstagere, systemleverandører og træning af fabriksmedarbejdere.

Anvendte REKON Værktøjer

Som pilotprojekt har Vestas været igennem en større del af udviklingen og har benyttet sig af en bred snit af værktøjskassen. Heriblandt (screeningsværktøj, kortlægningsværktøj, PVM metoden, MFD metoden, AHP/PUGH metoden, komplekse beregningsmodel og valideringsmodel.

Primære Udfordringer

Bevise den økonomiske rentabilitet af designet for det globale produktionsnetværk overfor beslutningstagere til at passere evalueringspunkter i udviklingsprojektet.

Indsamle den nødvendige information der krævede snitflader til beslutningstagere, produktionsudvikling, produktudvikling, salgsafdelingen, systemleverandører, transportforberedelse, driftsproduktion og forsyningsplanlægning.

Anbefalinger til andre Virksomheder

Følg investeringsomkostninger og udskiftningsrate til et åbenlyst lavthængende frugt i udstyrspakken som pilotprojekt hvis økonomiske rentabilitet baner vej for yderligere udvikling af rekonfigurbar produktion.


Inddrag interessenter og nøglepersoner fra hele værdikæden tidligt i den parallelle udviklingsproces af produkt og produktion.

Vil du gerne høre mere? Så kontakt os her!