Simulering hjælper med at skalere produktion og imødekomme fremtidens fødevarebehov

Resumé

Fødevareproducenten Ljusgårda står overfor et behov for løbende at kunne udvide og forbedre deres produktionsmængde af friske salater. Løsningen på dette findes i en skalerbar produktionskapacitet. Gennem anvendelse af simuleringsværktøjer har virksomheden i samarbejde med forskere fra REKON-projektet undersøgt mulighederne for hvordan man smartest kan skalere produktionen. Denne indsigt er essentiel for virksomhedens fremtidige udvikling.

“REKON-projektet hjalp os med at undersøge vores muligheder for at opskalere vores produktion, så vi kan sætte en plan for hvordan vi effektivt imødekommer fremtidige krav.”
  • Erika Wahlqvist, production planner, Ljusgårda

Virksomheden

I en mindre by i det sydlige Sverige ligger et landbrug som ved første øjekast bryder med traditionelle forestillinger om, hvordan man dyrker afgrøder. Ljusgårda er et eksempel på fremtidens landbrug, hvor alt dyrkning foregår indendørs og er nøglen til virksomhedens vision om at gøre Sverige selvforsynende med frisk salat inden 2025. At opnå dette kræver naturligvis fokus på at forbedre og løbende opskalere produktionskapaciteten. En effektiv opskalering af produktionskapaciteten er dog ikke nødvendigvis lige til, da det kræver viden om hvor og hvordan denne opskalering skal påbegyndes for at få størst mulig effekt. Til at hjælpe med dette har virksomheden undersøgt muligheden for at anvende principperne bag rekonfigurerbar produktion til at opnå bedre skalerbarhed og omstillingsparathed i deres produktion.

Resultater

Selvom dyrkning af grøntsager kan lyde simpelt er produktionssystemet komplekst og en detaljeret simuleringsmodel af det eksisterende produktionssystem blev derfor opbygget. Modellen blev bygget i Siemens’ Tecnomatix Plant Simulation software. Gennem flere skalerbarheds-analyser blev flaskehalsen i systemet identificeret. Resultatet af analyserne viste at ved blot at tilføje yderligere to pakkemaskiner på produktionslinjen kunne produktionskapaciteten øges med 40%. Udover at identificere flaskehalsen i systemet gav simuleringerne også anledning til at finde veje til forbedret skalerbarhed på såvel kortere som længere sigt.

Anvendte REKON Værktøjer

(REKON METHOD FIGUR)

Primære Udfordringer

  • Enhver simuleringsmodel er kun så god som det data den bygger på, og et kritisk element er derfor anvendelsen af autentisk og validt data.  
  • Data tilgængelighed og troværdighed var en udfordring i pilotforløbet, men blev imødekommet ved at fokusere på hvordan behov for data kommunikeres og data efterfølgende indsamles og valideres.

Anbefalinger til andre Virksomheder

  1. Fokusér på at definere specifikke mål eller spørgsmål som ønskes besvaret gennem simuleringsmodellen.  
  1. En realistisk og pålidelig simuleringsmodel er afhængig af adgang til den rette data, hvorfor det er essentielt at man som virksomhed kan fremskaffe den nødvendige data.  
  1. Fejl i data kan give anledning til forkerte resultater og konklusioner. Det er derfor vigtigt at afsætte tilstrækkelig tid til at gennemgå og korrigere det indsamlede data.  

Vil du gerne høre mere? Så kontakt os her!