Kamstrup A/S kortlægger produktion og produkter for at skabe overblik over produktionskapabiliteter, øge genbrug, og skabe grundlag for en mere modulær om omstillingsparat produktion.

Resumé

Beliggende i Midtjylland, ligger verdens førende virksomhed indenfor intelligent måling af vand og energi. Med en stor vækst i salg, mange produktvarianter og uforudsigelighed i aftræk på forskellige varianter, er omstillingsparathed et livsvilkår i Kamstrup A/S. For bedst muligt og mest effektivt at kunne håndtere dette i produktionen, er udnyttelsen af modulære principper i en løsning. Men for at øge genbrug af udstyr og vide hvor modulære løsninger giver mening, er det nødvendigt at skabe et overblik over processer og udstyr i produktionen, samt bestemme deres relation til produktvarianter og karakteristika.

For at sikre vi kan imødekomme kundernes behov, har vi brug for omstillingsparathed i vores produktioner. Ved at have et modulært overblik over sammenspillet mellem produktionsudstyr og produkter, kan vi hurtigt omstille os til kundernes reele behov.
  • Christoffer Daniel Karlsen, Senior Mechanical Engineer

Virksomheden

Kamstrup A/S er verdens førende producent af systemløsninger til intelligent energi- og vandmåling. Kamstrup A/S har hovedkontor i Stilling i Danmark, hvor der også er 3 fabrikker. Derudover har Kamstrup A/S en fabrik i USA. Totalt set har Kamstrup A/S mere end 1500 medarbejdere fordelt på 23 lande og sælger produkteri mere end 90 lande.

Resultater

Gennem REKON-projektet og samarbejdet med Aalborg Universitet, har Kamstrup A/S fået værktøjer og inspiration til at tage et vigtigt skridt i retningen af modulær produktion og øget genbrug på tværs af produktvarianter og potentielt fabrikker – nemlig at udvikle og implementere en såkaldt mapping metode som kortlægger kapabiliteter i produktionen i sammenhæng med de forskellige produktvarianter.

For Kamstrup giver det en nødvendig værdi, at kunne omstille vores produktion hurtigt. Grundet forbedret time to market giver det dermed en konkurrence fordel.

I dag arbejder Kamstrup A/S på at videreudvikle mapping metoden og udvikle netop den metode som giver størst værdi og er mindst omkostningstung at implementere og udføre.

Vi har sammen med Aalborg Universitet afprøvet forskellige måder at gøre dette på blandt andet ved hjælp af changeability mapping tool. Dette har resulteret i et bedre udstyrs overblik og mere præcist hvilke produktions kapabiliterer vi råder over. Dette har resulteret i et bedre udstyrs overblik og mere præcist hvilke produktions kapabiliterer vi råder over.

Anvendte REKON Værktøjer

I REKON-piloten i Kamstrup A/S blev der primært fokuseret på aktiviteter tilhørende trin 2 i REKON-metoden (Trin 2: Udvikling af rekonfigurerbare koncepter), nemlig identifikation ad produktvariation og karakteristika (Aktivitet 2.1) og bestemmelse af interfaces mellem produkt og proces (Aktivitet 2.2). Til dette formål blev REKON værktøjet ”Changeability Mapping Tool” testet på en afgrænset del af vandfabrikken. Formålet var at undersøge hvordan man bedst muligt kunne skabe et overblik over udstyr, processer og linjer i alle fabrikkerne, samt danne grundlag for at bestemme hvilke produktvarianter der kan produceres hvor og hvilke omstillinger/rekonfigureringer der er nødvendige.

Primære Udfordringer

Under forløbet blev det klart, at det er nødvendigt at have god data på både produktions kapaciteter og produkt definitioner. REKON værktøjet var med til at belyse mere præcist, hvilken information der skulle klarlægges, for at kunne grave ned i en modulær løsning med Changeability Mapping Tool.

Anbefalinger til andre Virksomheder

Min klare anbefaling til andre virksomheder der står i samme situation som os er, at være bevidst om hvilke drivere man har ift. ønsket om at ændre sit produktionssetup til at være mere mere modulært. Typiske drivere kan eks. være time to market, omstillingsparathed, new product introduction, ændring i volume etc. Eftersom driverne typisk skal kunne retfærdiggøre en mulig ekstra udgift, der kan opstå grundet omstillingen til et mere rekonfiguerbart fremstillings setup. Det er ligeledes lettere at vide man når i mål med sin tiltag, når de er klart defineret fra start.

Vil du gerne høre mere? Så kontakt os her!